PRIMARNA DEJAVNOST

Osnovna dejavnost podjetja je proizvodnja kovinskih izdelkov in opreme, ki temelji na lastnem razvoju, specializiranem znanju in strateškem načrtovanju. Alpos Metalurgija prodaja in trži svoje izdelke v več kot dvajsetih evropskih državah. Učinkovita zunanja trgovinska mreža omogoča zelo razširjeno mednarodno prodajno in distribucijsko omrežje, hkrati pa omogoča vzpostavitev novih partnerstev in trdnih strateških povezav.

POSLOVNA NAČELA

Odličnost, odgovornost in prožnost sta bila desetletja naša osnovna poslovna načela. Med najpomembnejšimi konkurenčnimi prednosti so naše znanje o proizvodnji orodja na področju metalurgije in obsežnih izkušnjah pri proizvodnji cevi, votlih profilov, posebnih profilov, odprtih profilov in jeklenih pločevin

KAKOVOST

Kakovost se nenehno dokazuje z našim uspehom na trgu in z zagotavljanjem vseh ustreznih certifikatov o izdelkih in proizvodnji. Celotna proizvodnja se izvaja v skladu s sistemom kakovosti ISO 9001. Vsi materiali izpolnjujejo zahtevne evropske standarde, materiale pa kupujemo od najbolj uglednih evropskih in svetovnih proizvajalcev jekla. Načela odgovornega ravnanja z okoljem se dosledno upoštevajo v vseh fazah proizvodnje kovinskih izdelkov.

Video predstavitev podjetja

Cevi, votli profili in pločevine so jedro dejavnosti podjetja, ki velja za pomembnega dobavitelja metalurških izdelkov v Evropi. Alpos je priznana blagovna znamka, znana po odličnih cevi iz črnega jekla in pločevine iz vroče valjanih tuljav, kot tudi posebnih votlih profilov, ki se uporabljajo v gradbeništvu. Alpos Metalurgija proizvaja metalurške izdelke različnih prerezov, dimenzij in debelin. Proizvodne zmogljivosti skupaj s tržnim uspehom postavlja podjetje med deset največjih evropskih dobaviteljev tovrstnih izdelkov in v sam vrh jugovzhodne Evrope.

Naša konkurenčnost na področju metalurgije temelji na kratkih časih dostave in visoki stopnji fleksibilnosti, kar dokazujejo različni izdelki in njihove količine. Z izkušnjami, trgovskimi povezavami, z lastno delavnico orodij, številnimi racionalizacijami in modernizacijami proizvodnje ohranjamo optimalno povezavo med kakovostjo in cenami manjših naročil. Da bi bili uspešni pri izpolnjevanju naročil in hkrati zagotavljali ustrezno preglednost celotnega postopka, se zanašamo tudi na ustrezno informatizacijo, ki omogoča natančno spremljanje vseh parametrov proizvodnje.

Nadaljnji razvoj na področju proizvodnje cevi se počasi usmerja v smeri specializacije proizvodnje in uvajanja zahtevnejših izdelkov. Sinergija vseh dejavnosti in znanja v podjetju še naprej ostaja naša največja prednost.